La REGATA cumperi si castigi

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“Tombola REGATA”

Perioada de desfășurare a Campaniei: 12 august-30 septembrie

ART. 1 – ORGANIZATORUL

1.1. Organizatorul campaniei promoționale cu premii “Tombola REGATA” (in continuare „Campania”) este societatea S.C REGATA S.R.L., cu sediul social în Mun. Targoviste, Str. Laminorului, nr. 65, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J15/279/1993, cod unic de înregistrare RO 3180640, contul nr. RO04 BACX 0000 0004 2776 2000 deschis la Unicredit Bank.

1.2. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toţi participanții.

1.3. Prin participarea la această Campanie, Participantul declara ca a fost informat despre conținutul regulamentului și ca își exprimă acordul pentru participare. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor şi prevederilor prezentului Regulament.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, fără o informare prealabilă. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei. Orice modificare/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea lor pe pagina de Facebook www.facebook.com/regata.romania

1.5. Validarea câștigătorilor și oferirea premiilor revine Organizatorului.

ART. 2 – DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată și se desfășoară fizic in magazinul REGATA din Strada Petru Cercel nr. 33B, dar este comunicată online și pe:

Campania “Tombola REGATA” se va desfășura în perioada 12 august – 30 septembrie 2019.

ART.3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “ Tombola REGATA”

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei “Tombola REGATA” este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

ART. 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Se pot înscrie în vederea participării la campanie numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România și care, la data începerii Campaniei, au împlinit vârsta de 18 ani.

4.2. Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:angajații societatii SC REGATA S.R.L. și ai distribuitorilor acesteia, precum si rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)

 • angajații societatilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei, precum si rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)
 • persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei sau rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)
 • persoanele care nu au posibilitatea să ridice premiul câștigat din magazinul REGATA din strada Petru Cercel nr. 33 B.

4.3. Nu pot participa la Campanie persoanele care nu completează câmpurile formularului aferent înscrierii în Campanie.

4.4. Acest concurs este dedicat clienților REGATA și nu pot participa la campanie persoanele care nu locuiesc Romania și persoanele care nu au posibilitatea de a-și ridica personal premiile din tombolă din magazinul REGATA.

ART. 5 – PREMIILE ȘI PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

5.1. Premiile campaniei sunt următoarele:

Premiul I: Atv Linhai DragonFly 

 

Premiul II: Sejur Antalya de 2 persoane in perioada 20-24 octombrie;

 

Premiul III:Trotineta Electrica;

 

Premiul IV: 3 vouchere x 1.000 lei pentru cumparaturi in magazinul Regata din Strada Petru Cercel nr.33 B.

5.1.1. Premiile aferente tombolei cu extragere fizica din data de 1 octombrie (conform mecanismului descris la art. 6 de mai jos), care trebuie ridicate personal de câștigători din magazinul REGATA din strada Petru Cercel nr. 33 B.

5.1.2.

 

Nume premiu Cantitate Valoare totala
       
Atv Linhai DragonFly 1 16272 lei
Sejur Antalya

 (20-24 oct) pt. 2 persoane

1 8500 lei
Trotineta electrica XIAOMI   Mijia 1 1.699 lei
3 vouchere x 1.000 lei 3 3000 lei

 

Valoarea totala a premiilor din tombolă este este de  29.471 lei.Valoarea fiecarui produs contine TVA.

 Premiile NU se echivaleaza in sume de bani.

Compania Regata se angajeaza sa plateasca impozitul pe veniturile din premii conform art.110 din Codul Fiscal;

 

5.2. Desemnarea câștigătorilor premiilor mentionate la art. 5.1.2 se va face prin tragere la sorti în data de 1 octombrie 2019 , în intervalul 08.00 –20:00

Organizatorul are obligația de a anunța câștigătorii pe pagina de Facebook REGATA- http://facebook.com/regata.romania si telefonic, la numerele de telefon pe care acestia le-au completat in taloanele de concurs.

5.3. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile Campaniei nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu și nici nu poate face obiectul unei înstrăinări.

ART. 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

6.1. Condiții privind înscrierea validă în Campanie

Pentru participarea validă la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 1. Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus.
 2. Clientii REGATA pot participa la Campanie prin completarea talonului aferent concursului “Tombola REGATA”.
 3. La achizitionarea de produse in valoare de minim 350 de lei din cadrul magazinului REGATA, fiecare client va primi un talon. Pentru fiecare 350 de lei cheltuiti in magazinul REGATA, clientul va primi cate un talon pentru tombola.
 4. Pe talonul de participare la tombola, participantii se vor identifica cu nume si prenume, localitate, varsta, sex, numar de telefon,adresa de e-mail, numar bon fiscal/factura si valoare bon fiscal/factura.
 5. Spre exmplu, la achizitii de 350 de lei, clientul primeste 1 talon. La un bon/factura de 700 de lei, clientul primeste 2 taloane.

 În urma completării talonului, participantul va primi un cod unic de inscriere in concurs, în baza căruia poate intra in posesia unuia din cele 3 premii disponibile.

În ceea ce privește premiile, ele sunt în număr limitat, respectiv 6 și se pot ridica din magazinul REGATA din strada Petru Cercel nr.33 B in perioada 1-5 octombrie 2019, dupa cum urmeaza:

 • Luni- Vineri in intervalul orar 08:00- 20:00
 • Sambata si Duminica in intervalul orar 08:00- 16:00

Clientul se va prezenta la magazinul REGATA situat in Targoviste, unde personalul va verifica datele personale ale participantului (CNP, adresa e-mail , numele si prenumele) cu care acesta s-a inregistrat in mecanismul concursului si va intra in posesia premiului pe baza unui proces verbal de predare-primire si o copie CI.

Clientii participanti la concurs se vor putea inscrie in perioada 12 august-30 septembrie , pana la ora 20.00 inclusiv.

Pentru aceste premii, castigatorii vor putea sa le ridice, începând cu data de 1 octombrie, până la data de 5 octombrie, din magazinul REGATA din strada Petru Cercel nr. 33B.

Campania este pusă la dispoziția vizitatorilor pe pagina de Facebook –REGATA https://www.facebook.com/regata.romania în oricare dintre modalitățile și cu respectarea condițiilor solicitate ce sunt prevăzute la Art. 7.1 de mai jos.

6. Participarea se va face exclusiv în perioada Campaniei menționată la Art. 6.2.1. de mai jos.

6.2 Modalități de înscriere în Campania “ Tombola REGATA”.

6.2.1.Campania promoțională ”Tombola REGATA ” se va desfășura în perioada 12 august – 30 septembrie timp în care participanții pot participa fizic in magazinul REGATA din strada Petru Cercel 33B, din Targoviste, Dambovita.

6.2.2. Clienții vor urma pașii de mai jos:

 1. Vor completa câmpurile cu date de contact: prenume, nume, email, sex, localitate si varsta telefon, (elemente obligatorii pentru participarea la concurs),
 2. Vor introduce taloanele tombolei „TOMBOLA REGATA” in urna destinata acestui scop
 3. Taloanele de participare vor fi in urne sigilate, desigilarea acestora facandu-se doar in momentul tragerii la sorti a castigatorilor;

6.2.3. Câștigătorii Campaniei ”Tombolă REGATAvor primi premiile descrise la art. 5 din prezentul Regulament.

6.2.4. Orice încercare de fraudare se va solda cu eliminarea participantului/participanților în cauză din Campanie, fără ca Organizatorul să fie obligat să-i anunțe pe cei invalidați, în prealabil.

6.2.5 Organizatorul își rezervă dreptul de a întreprinde verificări în baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de fraudare.

 

ART. 7 – CONDIȚII DE VALIDARE

7.1 Condiții de validare a participării

Pentru ca o participare să fie luată în considerare în Campanie, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Participantul să îndeplinească dreptul de participare de la Art. 4.

Participantul trebuie sa participe la „Tombola REGATA” respectand mecanismul concursului..

Participantul sa prezinte dovada achizitiei din magazin a produselor in valoare de minimum 350 de lei si sa prezinte bonul fiscal pentru validarea talonului, in cazul in care acesta este castigator.

Toți participanții care completează formularul intră automat în tombolă, fiecare talon completat reprezentand o sansa de castig

În cazul câștigătorilor la tombolă, aceștia trebuie să poată ridica premiul de la sediul magazinului REGATA din Targoviste, strada Petru Cercel 33 B, în intervalul precizat mai jos la Art. 8.1.

ART. 8 – PREMII ACORDATE ÎN CENTRUL COMERCIAL

8.1. În perioada 12 august-30 septembrie 2019, Campania va fi pusă la dispoziția participanților cu posibilitatea de a-și ridica premiile din magazinul REGATA, în perioada 1 octombrie-5 octombrie 2019, inclusiv.

8.2. Numărul total de premii este conform stocului descris în articolul 5.1

8.3. Pentru a primi premiul, un vizitator trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă domiciliul sau reședința în România;
 2. să fi implinit varsta de 18 cel mai tarziu la data începerii Campaniei;
 3. să îndeplinească criteriile menționate la articolul 4.

8.4. În cazul în care câștigătorii nu își vor revendica premiile castigate în termenul prevăzut, organizatorul are dreptul sa extraga doua rezerve. Premiile neacordate ca urmare a invalidării câștigătorilor vor fi ridicate de rezervele extrase de organizator.

8.5 Fiecare Premiu câștigat se poate acordă o singură dată, având în vedere că înscrierile în concurs nu vor fi limitate la o înscriere per client.

ART. 9 – TAXE ȘI IMPOZITE

9.1 Organizatorul se obliga sa declare si sa vireze impozitul datorat pe veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art. 108 din Codul Fiscal. Orice alta reglementare fiscala ii revine in mod expres castigatorului de premii.

ART 10 – LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1. Organizatorii sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

10.2. Organizatorii Campaniei promoționale nu vor avea nicio răspundere și nu vor putea fi implicați în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promoționale cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu această campanie, excepție făcând cele prevăzute de OG99/2000 aprobată prin legea nr. 650/2002.

10.3. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.

10.4. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru:

 1. Imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului dorit;
 2. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator;
 3. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea acesteia. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile competiției sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competiției. Participanții vor pune la dispoziția Organizatorului datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa și numărul de telefon mobil) în vederea extragerii și validării premiilor.

ART. 11 – PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

11.1. SC REGATA SRL prelucrează în calitate de operator datele cu caracter personale furnizate de participanți în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit, în continuare în prezenta secțiune “Operatorul”).

11.2. În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. nume;
 2. prenume;
 3. adresa de email; (optional)
 4. număr de telefon.

11.3. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în vederea:

 1. organizării și desfășurării Campaniei;
 2. desemnării și validării câștigătorilor;
 3. atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.

11.4. Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului.

11.5. Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator vor fi dezvăluite angajaților și colaboratorilor Organizatorului, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

11.6. Datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către Operator timp de 60 de zile de la încheierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale câștigătorilor, vor fi stocate de către Operator conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Datele cu caracter personal ale necâștigătorilor vor fi distruse în termen de 60 de zile de la încheierea Campaniei, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora.

11.7. În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi:

 1. dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal
 5. dreptul la restricționarea prelucrării;
 6. dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;

Desemnarea câștigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fără intervenție umană.

Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-un email la adresa marketing@regata.ro sau cu o cerere scrisă la SC REGATA SRL, cu sediul in Targoviste, strada Laminorului, Nr. 65.

11.8. Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator și/ sau societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Operatorului, în scopul participării la Campanie, identificării si validării ca și câștigător, înmânării și primirii premiului.

ART. 12 – ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI. FORȚA MAJORĂ

12.1.Promoția poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

12.2. Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

12.3. Promoția poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția că acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

 

ART. 13 – LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București.

13.1. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

ART. 14 – ALTE CLAUZE

14.1. Deciziile Organizatorului privind promoția sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

14.2. Premiile neacordate sau nerevendicate pentru o perioada mai mare de 1(una) luna vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

14.3. Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul oficial al Campaniei.

14.4. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.